KRPENE LUTKE

Knjiga “Krpene lutke” predstavlja romanesknu zbirku od 13 priča, pri čemu svaka upoznaje čitaoca sa pacijentima psihijatrijske ustanove “Borivoj”.

Priče su segmenti života i davnih sećanja pacijenata kojima se nagoveštava koliko još uvek ima života u čoveku, i pored njegove dijagnoze. Društvo, svojom nezasitom željom da odredi čoveka nizom brojeva na kartonu, istovremeno ga izoluje i smešta na same margine, pokušavajući da mu oduzme tragove ljudstva i suštine. Tada biće postaje tek pacijent određenog broja, izigrana igračka društva, još jedna “krpena lutka” među mnoštvom drugih.

Od nestalog glumca, zaboravljene profesorke, odbeglog sveštenika, napuštenog oca, pa sve do neuračunljivog kockara – ustanova “Borivoj” okupila je pod svoje krilo najrazličitije sudbine, a koje sve traže isto – svoju svest.

PROČITAJ KRPENE LUTKE

Odlomak

(Primerci Matice srpske su rasprodati)

Poslednji, numerisani primerci se mogu poručiti od autorke.

Kontakt: katarina.kovcin@gmail.com